{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Boompjes 250

3011 XZ Rotterdam
€ 180,- per m² / Jaar

Boompjes 250

€ 180,- per m² /
330 m²
9.000 m²

Boompjes 250

Betreft
Voor verhuur is beschikbaar het voormalige welbekende gebouw van De Nederlandse Bank plaatselijk bekend als Boompjes 250 te Rotterdam. Het karakteristieke en markant gelegen object, ter grootte van ca. 9.000 m², biedt een prachtig uitzicht op rivier De Maas. Na volledige renovatie biedt DNB zeer moderne kantoorruimte met alle gemakken van deze tijd, waarbij er rekening gehouden is met de historie en het originele ontwerp van het object. Deelverhuur is mogelijk.
 
Beschrijving
Aan de Boompjes, tussen de verlengde Willemsbrug en Erasmusbrug, is op een schitterende locatie een uniek kantoorgebouw geprojecteerd. Dit is het voormalige gebouw van De Nederlandse Bank. De voorgevel van het gebouw is gelegen op het zuiden en biedt een prachtig uitzicht op rivier De Maas. De stadsgevel biedt uitzicht op de Scheepmakershaven en het centrum van Rotterdam. DNB is op elke wijze zeer goed te bereiken en achter het gebouw is de ruime parkeergarage Terwenakker gelegen. Zes bouwlagen worden volledig gerenoveerd als kantoorruimte en in de kelders worden archiefruimte en parkeervoorzieningen gerealiseerd.
Het gebouw is gesitueerd aan de rand van het centrum van Rotterdam in een gebied waar wonen en werken op vaak opmerkelijke wijze gecombineerd worden. Men vindt er de paalwoningen over de Blaak, het Witte Huis, het
openluchtmuseum, De Oude Haven, het Maritiem Museum Prins Hendrik, een dagmarkt, winkelstraten en talloze restaurants, bars en café’s. Dit alles op loopafstand van het gebouw.
 
Bereikbaarheid
Het gebouw is met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer zeer goed te bereiken.
Het gebouw ligt op zeven minuten lopen van het NS-station Blaak. Dit station heeft tevens haltes van de Metro Oost-West lijn en de tramlijnen 3 en 8. De halte Leuvehaven van de Metro Noord-Zuid en tramlijn 6 ligt op een afstand van vijf minuten lopen van DNB. In de omgeving van het gebouw zijn ook diverse haltes van RET- en regionale buslijnen gesitueerd. Via de Maasboulevard is de ring Rotterdam binnen enkele autominuten bereikbaar.
 
Oppervlakte en indeling
Gebouw DNB, bestaande uit 8 bouwlagen, beschikt over de volgende indicatieve vloeroppervlakten:
 

begane grond   ca.  1.180 m²      Verhuurd  
1e verdieping    ca.  1.460 m²     Verhuurd 
2e verdieping    ca.  1.490 m²     Verhuurd
3e verdieping    ca.     830 m²     Verhuurd
3e verdieping    ca.     330 m²     Beschikbaar
4e verdieping    ca. 1.530 m²      Verhuurd
5e verdieping    ca.    490 m²      Verhuurd
kelder -1           ca.    270 m²      Verhuurd
kelder -1           ca.    590 m²      Beschikbaar
kelder -2           ca.    430 m²      Beschikbaar

 
Totaal                   ca. 1.350 m² beschikbaar van de 8.930 m².
 
Parkeren 
Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de ruime parkeergarage Terwenakker, welke direct achter gebouw DNB gelegen is.
 
Huurprijs
INDICATIEVE JAARLIJKSE HUURPRIJZEN, AFHANKELIJK VAN HET EXACTE OPLEVERINGSNIVEAU:
- kantoorruimte op de 3e verdieping EURO 180,- per m²; 
 
De jaarlijkse huurprijs van de archiefruimte in de kelderlagen bedraagt EURO 50,- per m².
  
Voornoemde huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en servicekosten. 
 
Huuringangsdatum
Nader te bepalen.
 
Huurperiode(n)
Tenminste 5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.
 
Servicekosten
Nader te bepalen.
 
Betalingswijze
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per kwartaal vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.
 
Huurindexering
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Staat van oplevering
Na volledige renovatie biedt DNB zeer moderne kantoorruimte met alle gemakken van deze tijd, waarbij er rekening gehouden is met de historie en het originele ontwerp van het object. Het renovatieplan wordt thans uitgewerkt. Eventueel kunnen huurkandidaten in een vroegtijdig stadium suggesties doen om wijzigingen door te voeren in het renovatieplan.
 
De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.
 
Zekerheidsstelling
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld.
 
Omzetbelasting
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de
gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.
 
Huurovereenkomst
Als basis geldt de ROZ-overeenkomst, kantoor- en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie juli 2003, met bijhorende algemene bepalingen.
 
Aanvaarding
In overleg.
 
Algemeen
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Betreft
Voor verhuur is beschikbaar het voormalige welbekende gebouw van De Nederlandse Bank plaatselijk bekend als Boompjes 250 te Rotterdam. Het karakteristieke en markant gelegen object, ter grootte van ca. 9.000 m², biedt een prachtig uitzicht op rivier De Maas. Na volledige renovatie biedt DNB zeer moderne kantoorruimte met alle gemakken van deze tijd, waarbij er rekening gehouden is met de historie en het originele ontwerp van het object. Deelverhuur is mogelijk.
 
Beschrijving
Aan de Boompjes, tussen de verlengde Willemsbrug en Erasmusbrug, is op een schitterende locatie een uniek kantoorgebouw geprojecteerd. Dit is het voormalige gebouw van De Nederlandse Bank. De voorgevel van het gebouw is gelegen op het zuiden en biedt een prachtig uitzicht op rivier De Maas. De stadsgevel biedt uitzicht op de Scheepmakershaven en het centrum van Rotterdam. DNB is op elke wijze zeer goed te bereiken en achter het gebouw is de ruime parkeergarage Terwenakker gelegen. Zes bouwlagen worden volledig gerenoveerd als kantoorruimte en in de kelders worden archiefruimte en parkeervoorzieningen gerealiseerd.
Het gebouw is gesitueerd aan de rand van het centrum van Rotterdam in een gebied waar wonen en werken op vaak opmerkelijke wijze gecombineerd worden. Men vindt er de paalwoningen over de Blaak, het Witte Huis, het
openluchtmuseum, De Oude Haven, het Maritiem Museum Prins Hendrik, een dagmarkt, winkelstraten en talloze restaurants, bars en café’s. Dit alles op loopafstand van het gebouw.
 
Bereikbaarheid
Het gebouw is met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer zeer goed te bereiken.
Het gebouw ligt op zeven minuten lopen van het NS-station Blaak. Dit station heeft tevens haltes van de Metro Oost-West lijn en de tramlijnen 3 en 8. De halte Leuvehaven van de Metro Noord-Zuid en tramlijn 6 ligt op een afstand van vijf minuten lopen van DNB. In de omgeving van het gebouw zijn ook diverse haltes van RET- en regionale buslijnen gesitueerd. Via de Maasboulevard is de ring Rotterdam binnen enkele autominuten bereikbaar.
 
Oppervlakte en indeling
Gebouw DNB, bestaande uit 8 bouwlagen, beschikt over de volgende indicatieve vloeroppervlakten:
 

begane grond   ca.  1.180 m²      Verhuurd  
1e verdieping    ca.  1.460 m²     Verhuurd 
2e verdieping    ca.  1.490 m²     Verhuurd
3e verdieping    ca.     830 m²     Verhuurd
3e verdieping    ca.     330 m²     Beschikbaar
4e verdieping    ca. 1.530 m²      Verhuurd
5e verdieping    ca.    490 m²      Verhuurd
kelder -1           ca.    270 m²      Verhuurd
kelder -1           ca.    590 m²      Beschikbaar
kelder -2           ca.    430 m²      Beschikbaar

 
Totaal                   ca. 1.350 m² beschikbaar van de 8.930 m².
 
Parkeren 
Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de ruime parkeergarage Terwenakker, welke direct achter gebouw DNB gelegen is.
 
Huurprijs
INDICATIEVE JAARLIJKSE HUURPRIJZEN, AFHANKELIJK VAN HET EXACTE OPLEVERINGSNIVEAU:
- kantoorruimte op de 3e verdieping EURO 180,- per m²; 
 
De jaarlijkse huurprijs van de archiefruimte in de kelderlagen bedraagt EURO 50,- per m².
  
Voornoemde huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en servicekosten. 
 
Huuringangsdatum
Nader te bepalen.
 
Huurperiode(n)
Tenminste 5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.
 
Servicekosten
Nader te bepalen.
 
Betalingswijze
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per kwartaal vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.
 
Huurindexering
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Staat van oplevering
Na volledige renovatie biedt DNB zeer moderne kantoorruimte met alle gemakken van deze tijd, waarbij er rekening gehouden is met de historie en het originele ontwerp van het object. Het renovatieplan wordt thans uitgewerkt. Eventueel kunnen huurkandidaten in een vroegtijdig stadium suggesties doen om wijzigingen door te voeren in het renovatieplan.
 
De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.
 
Zekerheidsstelling
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld.
 
Omzetbelasting
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de
gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor B.T.W.-belaste huur.
 
Huurovereenkomst
Als basis geldt de ROZ-overeenkomst, kantoor- en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie juli 2003, met bijhorende algemene bepalingen.
 
Aanvaarding
In overleg.
 
Algemeen
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}